Mechanic partners

Tường An Vegetable Oil JSC.

Location: 48/5 Phan Huy Ích St., Ward 15, Tân Bình District, HCMC
Tel: (84) 8 3815 3972 - (84) 8 3815 3941 - (84) 8 3815 3950 - (84) 8 3815 1102
Fax: (84) 8 3815 3649 - (84) 8 3815 7095
E-mail: tuongan@tuongan.com.vn
Website:
http://www.tuongan.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.