Trung Dũng Construction (TDC)

Address: 151 Bis Võ Thị Sáu St., Ward 6, District 3, HCMC
Tel: (84) 8 3820 8814

Fax: (84) 8 3820 8868
Email: info@trungdung.vn
Website: trungdung.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.