Mechanic partners

TPC Vina Plastic & Chemical Co., Ltd.

HCMC OFFICE

Address: Floor 9, Room 901, Harbour View Building, 35 Nguyễn Huệ St., District 1, HCMC

Tel: (84) 8 3823 4730

Fax: (84) 8 3823 4723

 

HÀ NỘI BRANCH

Address: Room 203, V Tower, 649 Kim Mã St., Ba Đình Dist., Hà Nội
Tel: (84) 4 3766 1568

Fax: (84) 4 3766 1569

 

FACTORY

Address: Gò Dầu Industrial Zone, Long Thành Town, Đồng Nai Province
Tel: (84) 61 3841 461

Fax: (84) 61 3841 460

 

Email: tpcvina@hcm.vnn.vn

Website: www.tpcvina.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.