Tanimex JSC.

Address: 89 Lý Thường Kiệt St., Ward 9, Tân Bình District, HCMC
Tel: (84) 8 3868 6377

Fax: (84) 8 3864 2060
Email: tanimex@tanimex.com.vn
Website: www.tanimex.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.