Mechanic partners

Tân Hiệp Phát Trading & Service Co., Ltd.

Address: 219 Bình Dương Highway, Thuận An Dist., Bình Dương Province

Tel: (84) 650 3755 161

Fax:

Email: info@thp.com.vn

Website: www.thp.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.