SSG Group JSC.

Address: 92 Nguyễn Văn Trỗi St., Ward 8, Phú Nhuận Dist., HCMC
Tel: (84) 8 3845 1720 - (84) 8 7309 5505

Fax: (84) 8 3845 1732
Email: ssg@ssggroup.com.vn
Website: www.ssggroup.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.