Song Hợp Lực Weldmesh Co., Ltd.

Address: 112 Chợ Lớn St., Ward 11, District 6, HCMC
Tel: (84) 8 3876 8577 - (84) 8 3755 1453
Fax: (84) 8 3876 8452
Email: hcmsales@hlcweldmesh.com
Website : www.hlcweldmesh.com

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.