Sapai Ltd.

Address: Lot B1-1, Area A3, D9 Street, Rạch Bắp Industrial Park, Bến Cát Town, Bình Dương Province

Tel: (84) 650 357 9900

Fax: (84) 650 357 9901
Email: sales@sapai.com.vn
Website: http://www.sapai.vn/

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.