Quang Thái Ltd.

Address: Ground floor, Quang Thái Building, 111B Lý Thánh Tông St., Tân Thới Hòa Ward, Tân Phú Dist., HCMC

Điện thoại: (84) 8 3961 3860

Fax: (84) 3961 5622

Email: info@diaocquangthai.vn

Website: www.diaocquangthai.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.