Pouyuen Vietnam Ltd.

Address: D10/89Q National Highway 1A , Tân Tạo Ward, Bình Tân Dist., HCMC

Tel: (84) 8 3876 0211 - (84) 8 3876 2358 - (84) 8 3876 0212

Fax: (84) 8 3876 4316
Email: edu.pyv@pyv.com.vn
Website:

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.