Phước Thành Construction JSC.

Address: 21 Street 24, Him Lam Residential Area, Bình Hưng Town, Bình Chánh Dist.
Tel: (84) 8 5431 8330

Fax: (84) 8 5431 8332
Email: ptcons@ptcons.com
Website: www.ptcons.com

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.