Nam Việt Property JSC.

Address: Mỹ Vinh Building, No. 250 Nguyễn Thị Minh Khai St., Ward 6, District 3, HCMC
Tel: (84) 8 6291 1627(84) 8 6291 1627

Fax: (84) 8 6291 1630
Email: info@batdongsannamviet.com
Website: www.batdongsannamviet.com

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.