Lương Tài JSC. (LUTACO)

Address: 173A Nguyễn Văn Trỗi St., Ward 11, Phú Nhuận Dist., HCMC
Tel: (84) 8 3842 1026(84) 8 3842 1026

Fax: (84) 8 3842 1029
Email: info@luongtaigroup.com
Website: www.luongtaigroup.com

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.