Him Lam JSC.

Address: 234 Ngô Tất Tố St., Ward 22, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (84) 8 3514 4348

Fax: (84) 8 3514 4353
Email: saigon@himlam.com
Website: www.himlam.com

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.