Hà Thuận Hùng Ltd.

Address: 27 Đinh Bộ Lĩnh St., Ward 24, Bình Thạnh District, HCMC
Tel: (08) 62 52 52 52 
Fax: (08) 62 853 896 

Email:

Website:

 

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.