Mechanic partners

Hà Nam Trade & Construction Co., Ltd.

Address: 36/70/13 D2 St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., TP.HCM

Tel: (84) 8 3512 0358
Fax: (84) 8 3512 2736
E-mail: hanamfactory@yahoo.com
Website: www.hanamfactory.com

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.