Đông Hải Ltd.

Address: 1 Hoàng Diệu St., Ward 10, Phú Nhuận District, HCMC
Tel: (84) 8 3997 5328

Fax: (84) 8 3997 5235
Email: dohacoqk7@vnn.vn
Website:

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.