CapitaLand-Vista Ltd.

Address: Floor 8, Vista Building, 628C Hà Nội Highway, An Phú Ward, District 2, HCMC
Tel: (84) 8 3519 1067

Fax: (84) 8 3519 1063
Email: cs@thevista.com.vn
Website: http://thevista.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.