Mechanic partners

An Long Food JSC.

Address: Long Định - Long Cang Industrial Zone, Cần Đước Dist., Long An Province

Tel: (84) 72 372 6221

Fax: (84) 72 372 6220

Email: anlong@anlongfood.com.vn

Website: www.anlongfood.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.