21st Century JSC.

Address: Floor 10, Yoco Building, 41 Nguyễn Thị Minh Khai St., District 1, HCMC
Tel: (84) 8 3825 6395

Fax: (84) 8 3825 6396
Email: info@c21.com.vn
Website: http://c21.com.vn

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.