AN PHÚ - AN KHÁNH APARTMENT BUILDING PROJECT

Project name: An Phú - An Khánh Apartment Building

Location: Lot CC06-2, Zone D, Urban Area An Phú - An Khánh, District 2, HCMC

Phase: design

Ground area: 5,719 m2

 

Investor: Đông Tây Trade & Construction Investment JSC. (Đông Tây TCI)

Designer: Space Matrix VietNam LTD.

ĐÔNG TÂY TRADE & CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (ĐÔNG TÂY TCI)
Address: 649/95 Điện Biên Phủ St., Ward 25, Bình Thạnh Dist., HCMC
Tel: (08) 3518 0971 - Fax: (08) 3518 0972 - MST: 0303745160
 
Copyright © 2015-2020 Đông Tây TCI. All rights reserved.